Om Havebyen Mozart

Om Mozarts Haveby

Den første tid

Havebyen Mozart blev oprettet i 1948 med det formål at optage helårsbeboere, der var blevet opsagt fra andre kolonihaver i Københavns Kommune. Haveforeningen lejer arealet af Københavns Kommune og udlejer lodderne til beboerne. Siden har Havebyen fungeret som en helårshave/boligforening.

De første huse er bygget i en tid, hvor intet måtte gå til spilde, og alt kunne bruges. Materialerne blev klunset, og de nærliggende Ford og Citroën samlefabrikker har leveret meget træ fra pakkasser. Havebyen har en lang tradition for selvbyggeri og fantasifulde løsninger, og husene er løbende renoveret og genopbygget.


Beboerne stod i de første 50 år selv for at byggemodne området, indlægge vand, anlægge veje, legeplads og klubhus. Det seneste årti har stået i normaliseringen eller lovliggørelsens tegn – vi har fået kloakeret og lagt fjernevarme ind. Der er også gennemført brandsikring, alle huse er opmålt og registrerede og lokalplanen er vedtaget.

Historien om Havebyen Mozart

Havebyen Mozart blev oprettet i 1948 med det formål at optage helårsbeboere, der var blevet opsagt fra andre kolonihaver i Københavns Kommune. Haveforeningen lejer arealet af Københavns Kommune og udlejer loderne til beboerne. Siden har Havebyen fungeret som en helårshave/boligforening, selv om det oprindeligt var kommunens intention, at Havebyen efterhånden skulle udvilke sig til et almindeligt kolonihaveområde. I lejekontrakten fra 1948 står der, at huset skal nedrives ved fraflytning, og loddet udlejes til kolonihavebrug. Den herskende bolignød og materialeknaphed gjorde det meget vanskeligt at følge denne regel.

 

Ved Kystlinjen

Havebyen ligger ved og på den gamle kystlinie på opfyld af hovedsageligt byggeaffald iblandet industri og dagrenovation. Opfyldningen er siden fortsat, og det nærmeste vand nu er i fiskerihavnen 300 meter mod sydøst. Se Sydhavnstippens hjemmeside: https://www.sydhavnstippen.dk/wp-content/historiske-kystlinier-1854-1970.pdf .

 

Alle materialer kunne bruges

De første huse er bygget i en tid, hvor intet måtte gå til spilde, og alt kunne bruges. Materialerne blev klunset, og de nærliggende Ford og Citroën samlefabrikker har leveret meget træ fra pakkasser. Havebyen har en lang tradition for selvbyggeri og fantasifulde løsninger, og husene er løbende renoveret og genopbygget.

Et byggemodnet område

Beboerne stod i de første 50 år selv, og i fællesskab, for at byggemodne området, indlægge vand, anlægge veje, legeplads og klubhus. Den midlertidige status gjorde blandt andet, at foreningen selv måtte betale for elmasterne, og at telefonnettet indtil slutningen af 90’erne bestod af 4-5 master, hvorfra ledningerne gik frit gennem luften rundt til husene. Telefonnettet er i dag erstattet af vores eget fibernet. Vejbelysningen bestod af master med et kabel til det nærmeste hus, hvor man så kunne fratrække et beløb på den månedlige haveleje til foreningen mod at tænde lampen. Havebyen forestod selv dagrenovationen, indtil R98 blev opmærksom på dette monopolbrud en gang i 90’erne.

 

I normaliseringens tegn

Det seneste årti har stået i normaliseringen eller lovligørelsens tegn. Vandmiljøplanen tilskyndede kommunen til at kloakere, og fjernvarmen er også nået hertil. Der er lagt et stort arbejde i at forberede en lokalplan for området. Der er lavet brandsikring, dér hvor husene ligge tættere end 5 meter, og alle huse er opmålt og registrerede. Det medførte et 6 år langt byggestop, til stor frustration for de tidligere så aktive selvbyggere. Lokalplanen er vedtaget og der er søgt byggetilladelse til alle husene.


Fra husvildeboliger til grønt boligområde

Udviklingen fra husvildeboliger på en losseplads til et boligområde med grønne omgivelser kræver fornyet lejekontrakt med kommunen. Det kommer til at koste noget mere, til gengæld for bl.a. et langt opsigelsesvarsel. Forhandlingerne har stået på i over 10 år, og er langt om længe afsluttet.

Find vej

Havebyen Mozart ligger for enden af Thomas Koppels Allé (tidligere Pumpehusvej) i Sydhavnen i København.


S-togslinierne A og E kører til de nærmeste stationer, som er Sydhavnen og Sjælør. Buslinierne 3A, 4A, 10, 65E, 133, 80N (natbus) stopper på Mozarts Plads/Borgmester Christiansens Gade.

Find vej

Havebyen Mozart ligger for enden af Thomas Koppels Allé (tidligere Pumpehusvej) i Sydhavnen i København.


S-togslinierne A og E kører til de nærmeste stationer, som er Sydhavnen og Sjælør. Buslinierne 3A, 4A, 10, 65E, 133, 80N (natbus) stopper på Mozarts Plads/Borgmester Christiansens Gade.